1400N-50 Welch CHEMSTAR, 220V 50Hz 1Ph with Schuko Plug, 0.9 CFM